Tájékoztatás rovarirtásról

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 2015. 07. 23-án az éjszakai órákban a park területén rovarkártevők elleni permetezés történik. A felhasznált szer emberre és melegvérű állatokra nem veszélyes. A felhasznált szer közterületen engedélyezett.

A permetezés ideje alatt a területen kérjük ne tartózkodjanak!

Pályázat Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ étkeztetési feladatainak ellátására

Pályázat
Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ
étkeztetési feladatainak ellátására

A pályázat kiírója: Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti Feladatellátó Társulás

Ellátandó feladatok:
• szociális étkeztetés: Helvécia , Ballószög települések területén. Helvécia 23, Ballószög 22 ellátott jelenleg.

A pályázat valamennyi településre is, és külön-külön az egyes településekre is beadható.

Szociális követelmények
• Meleg étel (ebéd) biztosítása hétköznapokon,
• A szolgáltatással megbízott jogi személy, vagy egyéni vállalkozó vállalhatja minden nap saját szállító eszközével és edényeiben a kiszállítást az ellátottak lakására. Ennek hiányában vállalni kell, hogy a társulás telephelyeire kiadagolható formában biztosítja a meleg ételt.
• Az étel előállításának jogszabályi követelménye, hogy megfeleljen az ellátottak életkori sajátosságainak, valamint az egészséges táplálkozás követelményének.
A szerződés ötéves időtartamra köthető.
A pályázathoz mellékelni kell:
• a szolgáltatást végző jogi személy formája szerinti bírósági bejegyzést, vagy egyéni vállalkozói igazolványt
· az étel előállítására való jogosultságot igazoló irat másolatát
• egy havi étlaptervet

• nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy lejárt köztartozása nincs.

A pályázat benyújtásának helye:
Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti Feladatellátó Társulás Társulási Tanács Elnöke 6034 Helvécia, Sport u. 42.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 15.
A szolgáltatás nyújtásának kezdete: 2015. július 31.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 24.
A pályázatról információ kérhető a Szolgáltató Központ vezetőjétől a (76) 579-040-es telefonszámon.

Felhívás

 

A Polgárőr Egyesület Jakabszállás az Alapszabályban megfogalmazottak szerint minden év májusában beszámoló taggyűlést tart, amelynek időpontjáról és napirendi pontjáról 1 héten belül a tagok meghívót kapnak.

A községi rendezvények miatt szükségünk van új tagok felvételére.

A jelentkező a Belépési Nyilatkozat nyomtatvány kitöltése és leadása után próbaszolgálatot teljesít. Amennyiben a jelentkező megfelel minden feltételnek, úgy a próbaidő letelte után tagjává válik az egyesületnek.

A belépési nyilatkozat átvehető Kurucsai Mónikánál a Polgármesteri Hivatal Titkárságán.

  1. május 30-án a Falvak éjszakája rendezvény lesz, számítunk a polgárőrök és az újonnan jelentkezők munkájára.

Jelentkezni személyesen a Polgármesteri Hivatal Titkárságán lehet.

Jakabszállás, 2015. május 13.

Polgárőr Egyesület Elnöksége