Pályázat Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ étkeztetési feladatainak ellátására

Pályázat
Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ
étkeztetési feladatainak ellátására

A pályázat kiírója: Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti Feladatellátó Társulás

Ellátandó feladatok:
• szociális étkeztetés: Helvécia , Ballószög települések területén. Helvécia 23, Ballószög 22 ellátott jelenleg.

A pályázat valamennyi településre is, és külön-külön az egyes településekre is beadható.

Szociális követelmények
• Meleg étel (ebéd) biztosítása hétköznapokon,
• A szolgáltatással megbízott jogi személy, vagy egyéni vállalkozó vállalhatja minden nap saját szállító eszközével és edényeiben a kiszállítást az ellátottak lakására. Ennek hiányában vállalni kell, hogy a társulás telephelyeire kiadagolható formában biztosítja a meleg ételt.
• Az étel előállításának jogszabályi követelménye, hogy megfeleljen az ellátottak életkori sajátosságainak, valamint az egészséges táplálkozás követelményének.
A szerződés ötéves időtartamra köthető.
A pályázathoz mellékelni kell:
• a szolgáltatást végző jogi személy formája szerinti bírósági bejegyzést, vagy egyéni vállalkozói igazolványt
· az étel előállítására való jogosultságot igazoló irat másolatát
• egy havi étlaptervet

• nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy lejárt köztartozása nincs.

A pályázat benyújtásának helye:
Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti Feladatellátó Társulás Társulási Tanács Elnöke 6034 Helvécia, Sport u. 42.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 15.
A szolgáltatás nyújtásának kezdete: 2015. július 31.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 24.
A pályázatról információ kérhető a Szolgáltató Központ vezetőjétől a (76) 579-040-es telefonszámon.