BKMI Kormányhivatal sajtóközleményei

20131221-magyar-cimer

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Sajtóközlemény

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2014. szeptember 5. (péntek) napján 14,00 órától előreláthatóan 20,00 óráig a TakarNet szolgáltatás karbantartás miatt nem érhető el.  Ezzel egyidejűleg a Kormányablakokban sem lesz ekkor elérhető a TakarNet szolgáltatás,  így a közhiteles ingatlan-nyilvántartásból adatszolgáltatást (papír alapú tulajdoni lap másolat; ingatlan-nyilvántartás térképi adatbázisból kiadott hiteles térképmásolat), valamint a lakcímbejelentéssel kapcsolatos ügyek intézést az ügyfeleink részére az adott időben  nem tudjuk nyújtani.

A KEK KH Informatikai  Üzemeltetési Főosztálya tájékoztatása szerint  2014. szeptember 5. (péntek) napján 14,00 órától előreláthatóan  2014. szeptember 8. (hétfő) napján 8,00 óráig a JÁROK és az EVIG rendszereket érintő karbantartás lesz.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a karbantartás ideje alatt – közlekedési igazgatási ügyek (JÁROK), egyéni vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos feladatok (EVIG) – szolgáltatás kiesése várható a Kormányablak Osztályon és az Okmányirodai Osztályon.

Megértésüket köszönjük!

(Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Felhívás

FELHÍVÁS

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban Eljr.) szerinti a településrendezési eszközök jóváhagyása illetve azok módosítása előtt egyeztetési eljárást kell lefolytatni.

Az Eljr. 37.§(4)a) és Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 70/2013.(VIII.27.) számú partnerségi határozata alapján:

Jakabszállás településszerkezeti terve és helyi építési szabályzata módosításáról 21 napig
2014. augusztus 13-tól  2014. szeptember 2-ig tájékoztatást adok.

A dokumentumok megtekinthetők jakabszallas.hu honlapon, vagy a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodájában.

Jakabszállás, 2014. augusztus 12.

Szabó Mihály
polgármester